[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_row _id=”2″ ][cs_element_column _id=”3″ ][x_custom_headline level=”h1″ looks_like=”h1″ accent=”false” class=”cs-ta-center” style=”color: hsl(0, 0%, 100%);”]Vårt arbete[/x_custom_headline][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”5″ ][cs_element_row _id=”6″ ][cs_element_column _id=”7″ ][x_custom_headline level=”h1″ looks_like=”h1″ accent=”false”]Kronofogden brände ner 120-årig kåta[/x_custom_headline][cs_text]

Föreningens hjälp består bland annat av fri juridisk konsultering i rättsliga tvistemål. Föreningen driver flera ärenden i Europarådets domstol i Strasbourg, till stöd för personer som har ignorerats och behandlats illa av svenska myndigheter.

Åtskilliga ärenden gäller Ersättningsnämndens avslag av ersättningsansökningar från personer som drabbades av allvarlig vanvård när de som barn omhändertogs av det svenska samhället.

Ett xempel som belyser myndigheters fyrkantiga byråkrati, där prestigeförlust prioriteras framför moral och logiskt tänkande, var då Länsstyrelsen i Umeå den 11 april 2018 beordrade Kronofogden i Storuman att bränna ner en kåta som tillhörde en samekvinna, med förevändning om olaga nybygge. Ingen hänsyn togs till att samekvinnans familj hade byggt kåtan 120 år tidigare.

Här finns anledning att närmare granska myndigheters ifrågasatta beteende, huruvida tjänstefel och maktmissbruk föreligger samt eventuellt uppsåtlig mordbrand. Ärendet kan med fördel prövas i Europarådets domstol i Strasbourg.

[/cs_text][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][/cs_content]