Vårt arbete

Brev till Ersättningsnämnden

Alltsedan Föreningen Maskrosbarnen bildades, år 2007, har föreningens styrelse fört en ojämn kamp mot fyrkantig byråkrati hos regering och myndigheter, som kategoriskt bestridit ersättningskrav för vanvården inom barnomsorgen.

Regeringen har från Ersättningsnämnden erhållit lojalt stöd för att begränsa beviljandet av ersättningsansökningar, då Ersättningsnämnden under år 2016 avslog 2.600 (75 %) ersättningsansökningar.

På inrådan av Ramona, som drabbats av myndigheters vanvård som omhändertagen, kan aktuella handlingar publiceras. Klicka här för att läsa som PDF.