[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_row _id=”2″ ][cs_element_column _id=”3″ ][x_custom_headline level=”h1″ looks_like=”h1″ accent=”false” class=”cs-ta-center” style=”color: hsl(0, 0%, 100%);”]Vårt arbete[/x_custom_headline][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”5″ ][cs_element_row _id=”6″ ][cs_element_column _id=”7″ ][x_custom_headline level=”h1″ looks_like=”h1″ accent=”false”]Neurodynskandalen[/x_custom_headline][cs_text]

Socialstyrelsen har under årtionden byggt upp ett ifrågasatt och mörkt förflutet, exempelvis Neurosedynskandalen som avslöjades år 1962. 10.000 barn i Europa, missbildades och skadades allvarligt av biverkningar från det tyska läkemedlet Talidomid som såldes under varunamnet Neurosedyn på statliga apotek i Sverige. Försäljning skedde utan föreskriven granskning och godkännande av Medicinalstyrelsen (nuvarande Socialstyrelsen), varvid 186 gravt missbildade barn föddes i Sverige.

I Tyskland upptäcktes de skadliga biverkningarna i början av november 1961, varvid läkemedlet omedelbart drogs in. Sveriges Medicinalstyrelse offentliggjorde dessvärre inte händelsen, varvid kvinnor i Sverige under nära 5 månaders tid ovetande fortsatte användandet av Neurosedyn. Dagarna före jul 1961 drogs läkemedlet Neurosedyn in från de svenska apoteken under diskret tysthet. Emellertid offentliggjorde Medicinalstyrelsen ingen varnande information till allmänheten, varvid användandet av skadligt Neurosedyn fortsatte i ytterligare 5 månader.

I mars 1962 uppdagades skandalen i massmedia. För att undgå ekonomisk ersättning och ansvar för de allvarligt missbildade barnen, hävdade regeringen och Medicinalstyrelsen att de drabbade mödrarna själva bidragit till aktuella fosterskador genom intensiv cigarrettrökning, oaktat att mödrarna inte rökt vare sig före eller under graviditeten. Uppenbarligen har regeringen, Socialdepartementet och Socialstyrelsen stora svårigheter att skilja på sanningar och lögner i strävan att undgå moraliskt och juridiskt ansvar. Därutöver kvarstår omfattande okunskap. Bland annat saknar Socialstyrelsen förmåga att hindra kirurger och övriga läkare, som saknar nödvändig läkarlegitimation att tjänstgöra på svenska sjukhus.

[/cs_text][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][/cs_content]