Maskrosbarnens historia

Fruktansvärda upplevelser från 135 barnhem och 1.640 fosterhem ligger bakom att Föreningen Maskrosbarnen grundades. De vidrigaste barnhemmen var Vidkärrs Barnhem i Göteborg och Nyboda Barnhem i Stockholm. Mönsterås Barnhem i Småland var ett av de få bättre barnhemmen i landet och där togs fotot ovan på 1920-talet.

Föreningen Maskrosbarnen är sedan år 2007 en registrerad ideell förening vars syfte är att stödja utsatta barn och äldre människor som drabbats svårt under sin levnad. 5.286 personer, av de nära 200.000 svenska barn som omhändertogs av samhället under åren 1950 – 1980, lever fortfarande. Orsaker till omhändertagandena varierade. Fattigdom, skilsmässa eller missförhållanden i hemmet kunde leda till att barn och ungdomar placerades på barnhem, ungdomshem eller i fosterhem. Samtliga omhändertagna ungdomar vägrades av Socialstyrelsen vidareutbildning i allmänna skolor.

Vanvård, barnarbete och sexuella övergrepp

I stället för ”vård och omsorg” utsattes barnen för grova kränkningar, övergrepp, hot och våld. Misshandel med mattpiskare, träpåkar och kraftiga läderremmar förekom då tilldelade ”arbetsuppgifter” inte utfördes till belåtenhet. Sängvätande småbarn bestraffades med mattpiskare och spolades under lång tid med iskallt vatten. Barn som inte orkade äta upp morgongröten tvingades på eftermiddagen äta upp kvarstående, kall gröt (som under sommartid var övertäckt med flugor). De barn som kräktes, tvingades äta resterande gröt tillsammans med de egna kräkningarna.

Julkort, julpaket, brev och födelsedagspresenter från barnens föräldrar, syskon och släktingar undangömdes eller förstördes systematiskt på inrådan av Socialstyrelsen, i syfte att ”hindra störande kontakt från familjen”.

Från 12 års ålder utnyttjades barn som ”gratis drängar” i tungt jordbruksarbete. Vid riskfylld skogsavverkning skadades och invalidiserades minderåriga barn varje vinter, då de i djup snö hindrades att undkomma avsågade, fallande träd. Åtskilliga barn förtidspensionerades därför i tidig ålder.

43 % av pojkarna och 63 % av flickorna utsattes för grova sexuella övergrepp. Det uppmärksammades i media år 2005 och dokumenterades i Göran Johanssons Vanvårdsutredning S2006:05 och SOU 2011:61. Socialstyrelsen, som ansvarig tillsynsmyndighet, upptäckte inte och förhindrade inte den omfattande vanvården som pågått i årtionden. Många barn valde självmord som enda befriande utväg ur sin hemska tillvaro. Enligt professor Winnerljungs studier av 20.000 omhändertagna barn, i Socialmedicinsk Tidskrift 1:2006, befanns självmordsfrekvensen 400 % högre jämfört med barn som inte stod under myndigheters ”beskydd”.

Myndigheters svek och utebliven ersättning

Riksdagen stiftade den undermåliga lag (2012:663) som offentligt gjorde gällande att personer som vanvårdats kunde få ekonomisk ersättning. Ersättningsnämnden följde i stället proposition 2011/12:160, som hade utformats av Socialdepartementet för att hindra ersättning. Mer än 2.600 (75 %) ersättningsansökningar avslogs av Ersättningsnämnden 2016, med standardformuleringen: ”Nämnden finner att den sökandes ärende inte är av sådan allvarlig art att ersättning kan utgå.”. Mer om myndigheters svek genom att hindra ersättning till de drabbade finns här: Myndigheters svek.

Aktiviteter för gemenskap

Flertalet av föreningens medlemmar kan fortfarande inte förtränga fruktansvärda händelser som de upplevde som barn och de lider ännu av allvarlig ohälsa. Medlemmarna separerades oftast från familj och släktingar som barn och har därför aldrig upplevt social, trygg familjegemenskap under sin levnad. Därför är jul-, påsk-, och midsommarhelger utan familj smärtsamma, ensamma dagar som åtskilliga medlemmar våndas inför. Föreningen Maskrosbarnens ambition är att lindra medlemmars tillvaro och utanförskap, genom humanitär hjälp, konkret stöd och personlig medverkan. Vi arrangerar kostnadsfria sammankomster i social gemenskap med jämlika medmänniskor till jul-, påsk- och midsommarhelger, i stora delar av landet.

Därutöver erbjuder vi kostnadsfri juridisk konsultation vid konflikter med fyrkantiga myndigheter, socialtjänsten, vårdomsorgen, banker och oseriösa företag. För att personligt och konkret stödja våra medlemmar har föreningen en webbutik här där vi erbjuder handgjorda, märkesskyddade produkter. Föreningen tillverkar och saluför dessa produkter för att bekosta föreningens humanitära verksamhet. Eftersom försäljningen inte täcker utgifterna för alla åtaganden är föreningen tacksam för din omtanke och stöd för utsatta barn och äldre medmänniskor som drabbats extremt svårt under sin levnad.

Foto: bygdeband.se, fotograf okänd.

Stöd gärna vårt värdefulla humanitära arbete genom att:
Bli medlem – Donera valfritt belopp – Swisha ett bidrag – Handla i webbutiken

Bli medlem!
Till webbutiken