[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_layout_row _id=”2″ ][cs_element_layout_column _id=”3″ ][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”4″ ][cs_element_layout_row _id=”5″ ][cs_element_layout_column _id=”6″ ][cs_text _bp_base=”4_4″]

Maskrosbarnens historia

Fruktansvärda upplevelser från 135 barnhem och 1640 fosterhem skapade Föreningen Maskrosbarnen. De vidrigaste barnhemmen var Vidkärrs Barnhem i Göteborg och Nyboda Barnhem i Stockholm.

År 2007 grundades och registrerades ideella riksorganisationen Föreningen Maskrosbarnen, i syfte att kostnadsfritt, konkret och personligt stödja utsatta barn och äldre personer som drabbats svårt under sin levnad, vilket avser nära 2 900 personer i landet, som föreningen företräder och värnar om.

Majoriteten av våra medlemmar drabbades extremt illa, då de som barn var omhändertagna av samhället ”för vård och omsorg” men i stället utsattes för omfattande vanvård. Göran Johanssons Statliga Vanvårdsutredningar S2006:05 och SOU 2011:61, bekräftar regelbunden vanvård, misshandel och sexuella övergrepp under årtionden, utan att Socialstyrelsen som ansvarig tillsynsmyndighet ingrep.

Lagen (2012:663) stiftades med syftet att ekonomiskt ersätta de personer som drabbats i vanvården. Socialdepartementets minister Maria Larsson utformade proposition 2011/12:160 (som tillämpades i stället för lagen), innehållande outförbara förbehåll, vilket hindrade drabbade personer att erhålla ersättning. Som besparingsåtgärd avvisades 2 600 (75%) berättigade ersättningsansökningar år 2016.

Flertalet av våra medlemmar är ensamstående personer utan egen familj. Åtskilliga medlemmar är rörelsehindrade och invalidiserade som följd av olyckshändelser, då de som barn i djup snö hindrades undkomma fallande träd. Omhändertagna barn från 12 års ålder utackorderades som arbetskraft till lantbrukare i Sverige, varvid flera barn avled varje vinter av ”arbetsskador” vid riskfyllda skogsbruksarbeten.

Maskrosbarnen medlemmar kan oftast inte förtränga de fruktansvärda övergrepp de drabbades av som barn. 43 % av pojkarna, 63 % av flickorna utsattes regelbundet för sexuella övergrepp under flera år och lider fortfarande av allvarlig ohälsa. Medlemmarna tvångsseparerades från föräldrar, syskon och släktingar, oftast för resten av sin levnad och har aldrig upplevt familjär social trygghet. Föreningens främsta syfte är att lindra medlemmars svåra tillvaro genom att organisera kostnadsfri humanitär hjälp, konkret stöd och personlig medverkan vid sociala sammankomster i landet, i synnerhet under Jul-, Påsk och Midsommarhelger. Föreningen stöder även föräldrar till minderåriga barn, som riskerar att utsättas och involveras i våld, vandalisering, kriminalitet, alkohol- och drogmissbruk.

Maskrosbarnens styrelse anser det särskilt angeläget att även organisera och genomföra kostnadsfri Transporttjänst i landet, till äldre och sjuka medlemmar. Föreningens unika initiativ (som vi är ensamma om i Sverige) avser att förbättra levnadsvillkoren för våra medlemmar, vilket sker med hjälp av god grannsämja och medmänsklig omsorg från närboende godhjärtade grannar som disponerar bil, som vid överenskommelse med föreningen erbjuds rimlig självkostnadsersättning till aktuella transporter.

Föreningen Maskrosbarnen tillverkar och saluför märkesskyddade produkter. Emellertid förslår intäkterna inte till föreningens alla kostnader, varför ekonomiskt stöd till föreningen är önskvärd.

Anser du att föreningen Maskrosbarnen utför en god gärning, stöd oss!
Ditt stöd hjälper många medmänniskor som behöver din hjälp.

[/cs_text][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”8″ ][cs_element_layout_row _id=”9″ ][cs_element_layout_column _id=”10″ ][cs_element_text _id=”11″ ][cs_content_seo]Stöd gärna vårt humanitära arbete genom att:
Bli medlem – Donera valfritt belopp – Swisha ett bidrag – Handla i webbutiken\n\n[/cs_content_seo][cs_element_gap _id=”12″ ][cs_element_button _id=”13″ ][cs_content_seo]Bli medlem!\n\n[/cs_content_seo][cs_element_button _id=”14″ ][cs_content_seo]Bli medlem!\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][cs_element_layout_row _id=”15″ ][cs_element_layout_column _id=”16″ ][cs_element_headline _id=”17″ ][cs_content_seo]Swish\n\n[/cs_content_seo][cs_element_text _id=”18″ ][cs_content_seo]123 331 87 97\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][cs_element_layout_column _id=”19″ ][cs_element_headline _id=”20″ ][cs_content_seo]PlusGiro\n\n[/cs_content_seo][cs_element_text _id=”21″ ][cs_content_seo]86 62 55–3 \n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][/cs_content]