traprov_morkbrun_rokt_fransk_ek_700

Roy Aldén

Träprov av mörkbrun rökt fransk ek